# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1408-IRFP5 IRAN’S DEVELOPMENT GLOBALISATION AND CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Zekeri Momoh مقاله پذیرفته شده است
2 1064-IRFP5 (R1)-FULL Islamic Republic of Iran’s Cultural Diplomacy in Central Asia in President Rouhani’s Era دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی در دوره ی رییس جمهوری روحانی مریم نوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1066-IRFP5-FULL «روژاوا» و اقتصاد سیاسیِ جنگ: مطالعه‌ی موردی سیاست خاورمیانه‌ای ترکیه (2001-2019) شیلان خاکی، حسین فیروزی، همایون عباسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1107-IRFP5-FULL ایران و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای نسل پنجم رهبران چین (2019-2012) محمد محمودی کیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1199-IRFP5-FULL آسیب شناسی دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام با رویکرد شناختی محمد مهدی گلشاهی، عباسعلی رهبر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1360-IRFP5 آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر مسئله هسته‌ای، چالش‌های پیش‌رو و آینده مبهم) بهنام بنام، امین عظیمی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1406-IRFP5 افول نسبی هژمونی ایالات متحده در پرتو خیزش چین و چالش های پیش رو عبدالحمید قلی زاده، محمدباقر حشمت زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1063-IRFP5-FULL الزامات راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جهت نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای فرزانه دشتی، بیژن میرزایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1217-IRFP5-FULL الگوی شکل‌دهنده به سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در خاورمیانه مهدی دلبند، محمد مجاهدزاده، شهرام مهدوی مطلق مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1056-IRFP5-FULL آینده نظام بین الملل در پرتو تحول روابط قدرتهای بزرگ با تاکید بر بررسی بحرانها و چالشهای ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چین سعید عزیزی* سعید عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1409-IRFP5 اولویت «نگاه روندمحور» به «نگاه رویدادمحور» در تحلیل معامله قرن و مقابله با آن محمد محمدی مقاله پذیرفته شده است
12 1225-IRFP5 (R1)-FULL بایسته های منطق رئالیسم در حل منازعۀ فلسطین و اسرائیل یاسمن صابری، محمدهادی جوکار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1183-IRFP5-FULL بررسی ابعاد نقش‌آفرینی رقبای منطقه‌ای ایران در شاخ آفریقا (مورد: عربستان سعودی و امارات متحده عربی) میثم میرزائی تبار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1122-IRFP5-FULL بررسی ریشه‌های قدرت نرم و نفوذ ایران در منطقۀ غرب آسیا روح‌الله تقی‌نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1172-IRFP5-FULL بررسی سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان پساطالبان بر مبنای نظریه قدرت نرم (۲۰۰۱-۲۰۱۹.م) اسمعیل نجفی، محمدحسین جمشیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1178-IRFP5-FULL بررسی مقایسه‌ای سیاست خارجی اوباما و ترامپ از منظر منطق‌های سیاست خارجی آمریکا سحر براتی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1120-IRFP5-FULL بررسی موانع سیاسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مائده توکلی بیاچالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1044-IRFP5-FULL بررسی نگاه تطبیقی امنیتی چین و روسیه به غرب آسیا مهدی خورسند، علی آدمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1016-IRFP5-FULL تأثیر شکنندگی دولت سوریه بر امنیت داخلی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران مهدیه حیدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1084-IRFP5-FULL تبیین جنگ سرد ایران وعربستان در منطقه غرب آسیا و پیامدهای امنیتی آن حمید صالحی، فاطمه سوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1119-IRFP5-FULL تبیین مولفه های تهدید کننده در روابط منطقه ای ایران و روسیه رضا محموداوغلی، علیرضا توکلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1159-IRFP5-FULL تحلیل استراتژی مشترک ایران و روسیه نسبت به آمریکا در خاورمیانه از منظر واقع گرایی مهدی نوری چورتی، محمد نوری چورتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1387-IRFP5 تحلیل سیاست خارجی ایران: از نظریه های پوزیتویستی تا پساپوزیتویستی علی باقری دولت آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1025-IRFP5-FULL تحلیل سیاست خارجی ایران در دوران آشوب امنیتی خاورمیانه سهراب انعامی علمداری، نازلی خرامان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1184-IRFP5-FULL تحلیل سیاست خارجی عربستان در قبال ایران پس از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در چارچوب نظریه بازی‌ها عبدالله مرادی، ابوالفضل هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1254-IRFP5-FULL تحلیل عملکرد دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم در پرتو تحریم ها لطفعلی عاقلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1334-IRFP5-FULL تحلیل و بررسی وضعیت ادامه حضور جمهوری اسلامی ایران در برجام بر اساس نظریه بازی ها محمد علیزاده جمال مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1227-IRFP5-FULL تحولات نظام بین‌الملل، ژئوپلیتیک خاورمیانه و سیاست خارجی ایران مصطفی قربانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1382-IRFP5 تروریسم بومی در اروپا محمد جمشیدی، هدیه رهبری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1098-IRFP5-FULL تعاملات نظامی روسیه و ترکیه و تاثیر آن بر روابط واشنگتن- آنکارا سمیه امین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1161-IRFP5-FULL تفوقِ ساختار چهار ‌وجهی بر کارگزار، در شکل‌گیری سیاست خارجی ایران پس از انقلاب‌اسلامی 1979 سید محمد حسینى مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1070-IRFP5-FULL تقـابـل سـرد چیـن و ایـالات‌متحـده در فضـای "پسـاشـوروی" احمد جانسیز، مهرداد عله پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1138-IRFP5-FULL جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی نرم روسیه در قبال ایالت متحده از 2008 تا 2016 سمانه طهماسبی، محدثه روزبهانی، مجید سیفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1400-IRFP5 چگونه بحران ایران روابط بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا را تغییر می دهد Hussein Talal Maklad مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1036-IRFP5-FULL چگونه بحران ایران روابط بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده را تغییر می دهد Hussein Talal Maklad مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1413-IRFP5 چند جانبه گرایی در حل منازعه استقلال کردستان عراق امیر مولودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1086-IRFP5-FULL حضور داعش در افغانستان و تاثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سیدهادی زرقانی، سمیرا چناری، امین مرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1092-IRFP5-FULL دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی ضرورت ها، راهبردها و افق پیش رو عبدالوهاب یوسفی نژاد، ماندانا تیشه یار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1028-IRFP5-FULL دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم در پرتو تحریم ها زیبا زمانی، اکبر سیوندی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1100-IRFP5-FULL دولت دوازدهم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فرهاد فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1001-IRFP5-FULL راهبردهای دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در راستای صلح و ثبات در منطقه آسیای غربی پس از خروج آمریکا از توافق برجام احمد امین فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1069-IRFP5-FULL رقابت های هسته ای و امنیت در آسیای جنوب غربی احمد جانسیز، مصطفی تارین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1415-IRFP5 رویکرد آمریکا درقبال تلاطم روابط ایران و عربستان حسین رفیع، نسیم جعفرنیاکلانسرا، سیده فاطمه یاسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1369-IRFP5 سیاست تغییر رژیم ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران: از سال 2001 الی 2019 سید اصغر کیوان حسینی، محمد یوسفوند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1145-IRFP5-FULL سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ نسبت به عراق و تهدیدات آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران داود احمدزاده، محمد رضا دواطلب وظیفه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1058-IRFP5-FULL سیاست خارجی هند در قبال غرب آسیا با تاکید بر کشورهای ایران و اسرائیل محمد ربیع زاده، دانیال رضاپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1125-IRFP5-FULL سیاست و نقش روسیه در تنش بین ایران و آمریکا در منطقه غرب آسیا( 2011-2019) عارف بیژن، آناستازیا لیخاچوا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1015-IRFP5-FULL سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحت تحریم های غرب: مطالعه مقایسه ای روسیه و ایران پریسا صبری، احسان رسولی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1273-IRFP5-FULL شناسایی فرصت ها و چالش ها در روابط دوجانبه ایران و کویت علیرضا خسروزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1059-IRFP5-FULL صورت بندی نظری پایان هژمونی در نظام بین الملل بر اساس آرای آنتونیوگرامشی نوید تابش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1067-IRFP5 (R1)-FULL طرح یک کمربند-یک راه در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران علی اکبر جعفری، معصومه ولی اللهی رودباری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1366-IRFP5-FULL عوامل تعیین کننده روابط ایران با منطقه آسیای مرکزی از منظر اقتصاد سیاسی(مطالعه موردی ترکمنستان و تاجیکستان): متغیرهای دوجانبه، منطقه ای یا متغیرهای بین المللی (تحریمهای آمریکا) قاسم اصولی، امین نواختی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1022-IRFP5-FULL فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی ایران در جهان آینده و روند های امنیتی آن تا سال 2025 سامان حیدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1051-IRFP5-FULL فرصت ها و چالش های عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا آلا روئین تن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1004-IRFP5-FULL فرقه‌گرایی هویتی: ابزار مقابله با ایران در دوره پسا ناآرامی‌های عربی مهدی زیبائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1181-IRFP5-FULL قدرت اجتماعی و سیاست خارجی: بررسی نقش نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی دولت روحانی، مورد برجام راضیه مهرابی کوشکی، ناهید کیانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1394-IRFP5 کارکرد حزب موتلفه در انتخابات مجلس شورای اسلامی محمد محسنی دقوق آباد، احمد بخشایش اردستانی، کاظم جلالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1325-IRFP5-FULL کارکرد های آژانس بین المللی انرژی اتمی در برقراری امنیت هسته ای در منطقه غرب آسیا علیرضا شکیبا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1396-IRFP5 یکجانبه‌گرایی ایالات متحده و تأثیرات آن بر نظام بین‌الملل1 فاطمه السادات معلومی، محمدرضا دهشیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1046-IRFP5-FULL یکجانبه گرایی آمریکا و موازنه هویت ج.ا.ایران در نظام بین الملل؛ باتاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سیدمیثم موسوی، بهنام سرخیل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1071-IRFP5-FULL کدهای ژئوپلیتیکی موثر بر سیاست خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران معصومه مهدیی، ریحانه صالح آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1367-IRFP5 لابی عربستان در سیاست خارجی امریکا نرگس جدیدی، علیرضا کوهکن مقاله پذیرفته شده است
63 1385-IRFP5 مانع های داخلی استقلال کردستان عراق در زمان همه‌پرسی مهدی پادروند، عاطفه شهسواری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1328-IRFP5-FULL مثلث ارتکاز قاعدة المقاومة الاسلامیة هادی دلول مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1381-IRFP5 منطقه گرایی و تغییر سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی(1398-1392) نرگس اکسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1389-IRFP5 نظامی شدن خلیج فارس و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران(مطالعه موردی 2019) زهرا شریف زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1047-IRFP5-FULL نظامی شدن خلیج فارس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سمیرا اکبری، قدرت احمدیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 1012-IRFP5-FULL نقش انرژی در روابط فدراسیون روسیه و آلمان فدرال 2019-2014 مهدی هدایتی شهیدانی، سارا نصیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1106-IRFP5-FULL نقش جنبش انصارالله یمن در ائتلاف سازی جدید منطقه‌ای (از آغاز 2011 تاکنون2019) حسین مذنب، ارسلان قربانی شیخ نشین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1157-IRFP5-FULL نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت دوازدهم سعید کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1292-IRFP5-FULL نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ بیگانه در افغانستان جلیل احمد یوسفزی، داود عرفان مقاله پذیرفته شده است
72 1344-IRFP5-FULL نگرش اتحادیه اروپا به توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران علیرضا جاهدموالو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1332-IRFP5-FULL واکاوی تاثیرات معامله قرن بر نظم امنیتی خاورمیانه مهدی لکزی، احسان اعجازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login