پنجمین همایش بین‌المللی

«نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» 


 

-        رهیافت نظری به سیاست خارجی

* تحول نظریات تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی

* منطقه گرایی نوین و سیاست خارجی جمهوری ایران

* گلچین گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

* کردارگرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

-        تحولات جهانی و سیاست جمهوری اسلامی ایران

* یکجانبه گرایی ایالات متحده و تاثیرات آن بر نظام بین الملل

* یک کمربند-یک راه در سیاست خارجی چین و تاثیرات جهانی آن

* تحولات اقتصاد سیاسی بین الملل

* آینده نظام بین الملل در پرتو تحول روابط قدرت های بزرگ

* قدرت های نوظهور و تحولات سیاسی در منطقه غرب آسیا

 

-        تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی

* ائتلاف سازی های جدید منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

* رقابت های هسته ای در آسیای جنوب غربی

* جایگاه هند در تحولات منطقه ای در غرب آسیا

* تغییر مناسبات اسرائیل و اعراب و تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا

* دیپلماسی پارلمانی و اعتمادسازی در سطح منطقه ای

* نظامی شدن خلیج فارس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

 

-        دولت دوازدهم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

* منطقه گرایی در سیاست خارجی دولت دوازدهم

* دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم در پرتو تحریم ها

* دیپلماسی فرهنگی دولت دوازدهم

* دیپلماسی دفاعی دولت دوازدهم