تغییر زمانبندی روزهای مهم همایش
1398-07-26
تغییر زمانبندی روزهای مهم همایش

به اطلاع استادان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می‌رساند به دلیل حجم بسیار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه در آذر ماه و همچنین  بنا به درخواست برخی از مهمانان خارجی در خصوص ازدحام همایش های خارجی در ماه نوامبر میلادی و درخواست برای تغییر زمان برگزاری همایش جهت حضور، زمان بندی همایش به تاریخ‌های جدید تغییر یافت.