محل برگزاری همایش
1398-09-13
محل برگزاری همایش

آدرس دقیق محل برگزاری جهت شرکت پژوهشگران و علاقه مندان به شرح زیر است:

تهران، اتوبان همت غرب، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سالن شهید بهشتی