زمان داوری چکیده مقالات
1398-09-16

به گفته دبیر کمیته علمی همایش، دکتر دهقافی فیروز آبادی داوری چکیده مقالات پنجمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. نتایج داوری در سایت همایش قرار خواهد گرفت.