اطلاعیه مهم کنفرانس
1398-10-07

به اطلاع کلیه پژوهشگران و شرکت کنندگان محترم می رساند، در این دوره از همایش به دلیل حجم چکیده های دریافتی بالا، از هر نویسنده تنها یک چکیده در بخش داوری پذیرفته و ارزیابی می شود.