توجه- اطلاعیه دبیرخانه درخصوص ارسال مقاله کامل
1398-10-01

پژوهشگرانی که چکیده آنها در بخش داوری همایش پذیرش کامل شده است می‌توانند از تاریخ 10 دی ماه لغایت 1 بهمن ماه سال جاری مقاله خود را از طریق سایت همایش ارسال نمایند. پژوهشگران محترم توجه داشته باشید دریافت مقالات تنها از طریق سایت همایش پذیرفته می‌شود، لذا خواهشمند است از ارسال مقاله  به ایمیل همایش خودداری کنید.